top of page

בחורף הזה

עץ התפוזים משיל פירות / אין עננים בשלוליות
אין גשם שישטוף / מכוניות
רגשות וזכרונות
בחורף הזה
גם העננים נסעו מכאן / אין רוחות יבש הים
אין רגש שיסיר / את האבק
שנת חורף הלב נרדם

בחורף הזה / אתה כבר לא נמצא
בחוץ דבר לא השתנה / בתוך הנשמה ליקוי חמה


בחורף הזה
בלילות ריקה ורדופה / יש חלומות ואין שינה
שומעת את קולך / כותבת שיר חורף בשבילך

 

בחורף הזה / אתה כבר לא נמצא

בחוץ דבר לא השתנה / בתוך הנשמה ליקוי חמה


בחורף הזה / אתה כבר לא נמצא
בחוץ דבר לא השתנה / בתוך הנשמה סוף העונה
בחורף הזה / גרון ניחר
חיוך נדיר / מרגיש כל כך קריר
רק אם תגיע עד אלי / תנשוב בי רוח
תתן לי כוח / תשטוף אותי

בחורף הזה / אתה כבר לא נמצא

בחוץ דבר לא השתנה / בתוך הנשמה ליקוי חמה

בחורף הזה / מילים: שרית שיף ומשה קלוגהפט, לחן: משה קלוגהפט

bottom of page