top of page

ולאן שלא תלך / איפה שתקום מחר

בכל מבוך שתבחר / כמו מחוג שמתרחק

אבל תמיד יחזור / בכל קן שבו תדגור

 

שימני כחותם על ליבך כחותם על זרועך

שימני להבה ייחם ליבך / קח שירי לכל מקום איתך

 

לרגעים של שמחה / שינצנץ סוף סוף האור

עד שתחזור / לרגעים שלא נדע

אם שקיעה תקדים זריחה / אהיה מלאך שומר לך

 

שימני כחותם על ליבך כחותם על זרועך

שימני להבה ייחם ליבך / קח שירי לכל מקום איתך

 

ולאן שלא תלך / עקבות רגליי בחול איתך

נושא אני אותך / לאן שלא תלך

דמעת פרידה וצרור מילים / יהיו לך מקל הנדודים

שימני כחותם / מילים: משה קלוגהפט, לחן: רועי ידיד ואלדד רצון

‎‎‎

bottom of page