top of page

רגעים קטנים של אושר / כמו מסגרת לתמונה של

חיים אפורים / רגעים קצרים שעברו מהר

אבל בסוף / רק אותם זוכרים

יש דברים שמאיתנו לא לוקחים...

 

וכשנחזור אל היום יום / כשנשוב אל הרגיל

מה ישאר מכל המקומות שהיינו

שביל של געגוע / חוצה את הלב

ולאן / הוא מוביל

 

ואולי נותר מאיתנו / רק אוסף סיפורים

על הדרך מתפזרים / להרגיש עוד כמו קטנים -

אולי אלה החיים הגדולים / זה הילדון שבפנים

הוא עדיין לא אמת / עדיין לא מת

וכשנחזור אל היום יום / כשנשוב אל הרגיל

מה ישאר מכל המקומות שהיינו

שביל של געגוע / חוצה את הלב

ולאן / הוא מוביל

שביל של געגוע   /   מילים ולחן: משה קלוגהפט

‎‎‎

bottom of page