top of page

ואחרי שנדמו הדי התותחים / מגיע לנו יותר
ואם אבדו בחול טביעות רגלי הבנים / מגיע לנו יותר
אלף נחמות לא ייבשו את הדמעות / כי מגיע לנו יותר
שתיקה גדולה עטפה את כל הצעקות / היא רוצה להשתחרר

אז תני לי יד / נישבע לא לוותר
תני לי יד / אין לנו מקום אחר
אנחנו רוצים / הביתה
מגיע לנו יותר


אלפי שנות היסטוריה לוחשות / מגיע לכם יותר
הנה כתונת הפסים אז איפה הילדים / מגיע להם יותר
יש רגעים שמרגישים עמוק בפנים / יש רגעים הלב בוער
תפילה אחת נשמטה מאלוהים / מחפשת פה להשתחרר


אז תני לי יד / נישבע לא לוותר

תני לי יד / אין לנו מקום אחר

אנחנו רוצים / הביתה

מגיע לנו יותר

מגיע לנו יותר   /   מילים: משה קלוגהפט, לחן: גיא כהן

bottom of page