top of page

 

לא זוכרת כבר כלום / ולא שוכחת דבר

איך נרטבתי במבול / צלעתי במדבר

עם מקל הנדודים / והתיק על הגב

טביעות רגלי אימֵך

היא אמרה

תלכי אחריהן במסע

 

כבר לא צועק מתוך שינה / אבל למדתי לחלום

להושיט את היד / עיניים לא לעצום

נולדתי בחשיכה / וגדלתי לתוך אור

רכבת הפתעות

נעצרה

הגענו לתחנה

 

אנחנו הדור הבא

אל תטעו בנו

החבילה עוברת

פתחנו את הסרט

לא שכחנו

לכל דור יש משימה

 

לא רקדתי ברחובות / אבל למדתי לזכור

לא מובן מאליו / שיש לי בית לחזור

ההיסטוריה כמו שעון / ואנחנו המחוג

בדרכון שלָך

בליבֵך

חותמות ניצחון של סבֵך

 

אנחנו הדור הבא

אל תטעו בנו

החבילה עוברת

פתחנו את הסרט

לא שכחנו

לכל דור יש משימה

 

התמונות שלנו

על ענן של זיכרון

ואין לכם אישור עריכה

הדור הבא רגל פה רגל שם

עד שאדם לאדם יהיה אדם

אנחנו הדור הבא / מילים : משה קלוגהפט לחן : חן הררי

‎‎‎

bottom of page