top of page

ברגעי החיבוק / כשליבי דפק בדלת

הבית שלי הולך איתי

כשהיא אמרה לי לא / האף צמוד לחלון

הבית שלי הולך איתי

כשקיבלתי בשורה / והילד שבי ברח

כשרציתי לאמא / לריחות המטבח

הבית שלי הולך איתי

ואם הבית איננו / המיקום לא השתנה

הבית של הולך איתי / עד נשימה אחרונה

כשלבשתי מדים / החול היה למיטה

הבית שלי הולך איתי

כשחזרתי כמו זר / סלון ליבי מפוזר

הבית שלי הולך איתי

כשקיבלתי בשורה / והילד שבי ברח

כשרציתי לאמא / לריחות המטבח

הבית שלי הולך איתי

ואם הבית איננו / המיקום לא השתנה

הבית שלי הולך איתי / עד נשימה אחרונה

וגם אם תגיד לי ללכת / אתה לא יכול

הבית שלי הולך איתי / אני הצבע הוא המכחול

הבית שלי הולך איתי   /   מילים: משה קלוגהפט, לחן: דוד דאור

‎‎‎

bottom of page