top of page

הקמטים שעל פניה דיברו / לסיפור שלה יש מספר

שאריות של זכרונות של זכרונות / עפות ברוח מאתמול למחר 

 

הפנים שעל קמטיה אמרו / ייאוש זה רק עניין של בחירה

דור רודף דור רודף דור / והשנאה רק מחליפה צורה

 

ילד שלי / עוד נגיע רחוק

תראה הנוף בצד הדרך / כבר יותר ירוק

ילד שלי / אם הנוף השתנה

תלך ישר / כי ההיסטוריה  

חוזרת על עצמה / ילד שלי

 

בנסיעה בדרך הביתה

דיברו ולא אמרו אף מילה

איך בכלל איך מתחילים לספר

התמימות כבר לא תחזור מרגע שעזבה

 

ורק תקשיב, היא לפתע אמרה, 

תחלום, אבל תישן עם עין פקוחה 

עוד תלמד

מספיק אדם אחד שליבו רע

קולה רעד

אני פה בשבילך

כדי שזה לא יקרה

לדור שלך

 

אלוהים שומר עלינו

מהחושך עד לאור

אלוהים שומר עלינו

אבל אל תשכח

לזכור

ילד שלי
מילים ולחן: הראל סקעת, גיא מזיג, משה קלוגהפט, סיוון טלמור

bottom of page