top of page

לכל אחד קרן שמש משלו

לכל אחד מגיע רגע לזרוח

קרן של שמחה / קרן לסליחה

שמש כדי לזכור וירח לשכוח

 

לכל אחד קרן שמש משלו

לאורה גם הנביא פסע בהר

טביעות רגליו בחול / ציור נושם מכחול

פוסעות בשבילים נטועי צבר

 

ואם את חושבת / שנגמרו השמים

שאנחנו שונים / ואין מי שיחבר

הרימי עיניים / מים עד ים

יש בית ושמש / לכולם

 

לכל אחד קרן שמש משלו

לכל גשר חייבים לבנות שני צדדים

כל חיי מצד לצד / פוסע עד אלייך 

הרי אין גאיות בלי לעבור את ההרים

 

ואם את חושבת / שנגמרו השמים

שאנחנו שונים / ואין מי שיחבר

הרימי עיניים / מים עד ים

יש בית ושמש / לכולם

ואם השמש שוקעת / קרן פה קרן שם

את ואני עומדים / בין ערביים

יש שבעים פנים לשמש

לכולנו יש מספיק שמים

 

ואם את חושבת / שנגמרו השמים

שאנחנו שונים / ואין מי שיחבר

הרימי עיניים / מים עד ים

יש בית ושמש

ואם את חושבת / שנגמרו השמים

שאנחנו שונים / ואין מי שיחבר

הרימי עיניים / מים עד ים

יש בית ושמש / לכולם

הרימי עיניים  /  מילים: משה קלוגהפט, לחן: אלנתן שלום

bottom of page