top of page

צייר לי בית / ביקשתי ממך
צייר את המסע לתוך עצמך
צייר לי בית / תצבע לי חלום
צייר את כל מה / שלא קיבלת עד היום

וציירת חלונות במקום העיניים
וילונות מסביב מכסים כל תקווה
את הדלת אליך השארת פתוחה
עד שתגיע לבקר אוזן מקשיבה.

צייר לי בית / ביקשתי ממך
צייר את המסע לתוך עצמך
צייר לי בית / תצבע לי חלום
צייר את כל מה / שלא קיבלת עד היום

וציירת לי לב גדול כמו השמש
וידעתי שיש בו מקום בשבילי
בקווים חזקים בצבעים של תקווה
עכשיו עזוב את המכחול / תן לי את ידך.

ואם נגמרו כל הקווים / אם נמחקו כל הצבעים
ואם בציור אתה ממש חלש / באתי להתחיל איתך
ציור חדש

צייר לי בית   /   מילים: משה קלוגהפט, לחן: ראובן חיון

‎‎‎

bottom of page