צאי מהכרכרה הזאת / סינדרלה

הנסיעה הסתיימה / השעון צלצל חצות

אהבה לא תשיגך / לעולם

 

היית צריכה לחשוב פעמיים לפני / שהאמנת בפיות טובות

נהגתי כך / וזה תמיד כאב לי בלב

שהאמנת / בפיות טובות

Get out of that coach / Cinderella

the ride is over / The clock struck twelve

love will never catch up / with you

היית צריכה לחשוב פעמיים לפני / שהאמנת בפיות טובות

נהגתי כך / וזה תמיד כאב לי בלב

שהאמנת / בפיות טובות

 

I wish people will remember to love me

 

The flimsiest light is like a

blinding sunrise for someone who / has just learned to see

Swallowing up the days

soon I won't have anything / to eat anymore

סינדרלה / מילים: רותי בקר, לחן: דורון פלסקוב, בן שופן ומשה קלוגהפט