top of page

תאמיני בעצמך / תראי אפילו השמש תאמין לך

אומרים שהירח התמלא כבר כולו / מיופייך

תאמיני בעצמך / והשלכת תיעצר בך

מרבדים של שדות יוריקו לקראתך

 

תאמיני בעצמך / מי לא יאמין בך

זה הזמן שלך לתת לך את הכל

תאמיני בעצמך / מי לא יאמין לך

זה הזמן שלך לתת לך את הכל

אם תאמיני בעצמך / הלכתי שבי אחרייך

ועוד תראי / גם אלוהים בסוף ילך

 

אז תאמיני בעצמך / כי החיוך שלך הוא נכס

אל תתפתי למכור אותו בזול / יקירתי

אל תתפתי למכור אותו בזול

תסתכלי על העולם / הוא הרבה יותר קטן ממה שאת חושבת

רק במראה שבחדרך יש משהו כזה, כזה גדול

 

תאמיני בעצמך / מי לא יאמין בך

זה הזמן שלך לתת לך את הכל

תאמיני בעצמך / מי לא יאמין לך

זה הזמן שלך לתת לך את הכל

אם תאמיני בעצמך / הלכתי שבי אחרייך

ועוד תראי / גם אלוהים בסוף ילך

תאמיני בעצמך מי לא אוהב אותך / אם תאמיני בעצמך גם אלוהים

תאמיני בעצמך מי לא יאמין בך / הלכתי שבי אחרייך לא רק אני

תאמיני

תאמיני בעצמך   /   מילים: משה קלוגהפט, לחן: עמיר בניון

‎‎‎

bottom of page