top of page

אני דואגת לך היטב / אתה אצלי כאן

אתה מוגן / ויהיה לך נעים

גם אם החדר שלי / קצת קטן

אני מצלמה של מחשבות טובות

על סרט צילום / שלא מתקלקל

אני יסמין שימשיך לפרוח

גם כשנראה / שהוא נובל

 

רק תן מילה בסוף כל יום / צליל קטן שלא נדם

גם כשהדיו הולך ונעלם

אם לא תהיה לי מנורה / אחבר לך שיר

אני מבטיחה

 

אני דואגת לך היטב

אתה אצלי כאן / אתה מוגן

ויהיה לך נעים / גם אם החדר שלי

קצת קטן

 

אם אשב בתא צר / בחורפים כל השנה

גם עננה קטנה / תהיה לך מתנה

כי זה מה שיש לי / לתת לך היום

רק תן מילה בסוף כל יום / צליל קטן שלא נדם

גם כשהדיו הולך ונעלם

אם לא תהיה לי מנורה / אחבר לך שיר

אני מבטיחה

גם אם אתה / אלוהים שלי

בימים ללא ניסים / מבעד לסורגים בחדר הקט

מצאתי בך מקלט

שורה קטנה של שיר   /   מילים: משה קלוגהפט, לחן: דיקלה

bottom of page