top of page

כל מה שתרצה כבר חי בך, כל מה שתרצה

כל מה שתחלום יתגשם בך - הכל

כל מה שתשאל זאת התשובה שלך, כל מה שתשאל

מה שתחפש אתה תמצא בך, תמצא בך הכל

כל מה שתכתוב יהיה סיפור שלך, כל מה שתכתוב

כל מה שתכאב - יציף בך הכל

 

העבר מחליף צורה להווה של זכרונות

זה לא פחות, אתה יודע, לא פחות

וגם אתה מחליף צורה לאדם של חלומות

זה לא פחות, אתה יודע, לא פחות

כל מה שעבר ימשיך לחיות בך, כל מה שעבר

מה שתחפש אתה תמצא בך, תמצא בך הכל

כל מה שתרצה כבר חי בך, כל מה שתרצה

כל מה שתחלום יתגשם בך - הכל

העבר מחליף צורה להווה של זכרונות

זה לא פחות, אתה יודע, לא פחות

וגם אתה מחליף צורה לאדם של חלומות

זה לא פחות, אתה יודע, לא פחות

ויום אחד תתעורר, ועל דף התוצאות -

מה יהיה כתוב

אדם של חלומות...

אדם של חלומות   /   מילים: משה קלוגהפט, לחן: יונתן טוקייר

bottom of page