top of page

חלום על מנגינות ילדותי

אבא מלאך / בגלימה לבנה מתפלל

מביט למעלה האם / גם אתה מסתכל

חלום על ימים נוראים / לפני הצום

ריחות המטבח של סבתא

לא ינום ולא ישן / חלמתי שהבטחת

את צלם האדם / את השרשרת

וכל החוליות / הכל מותרין לך

בציפורניים סדוקות / בנשימות אחרונות

לא עשיתי לך / התרת חלומות

חלום בטעם פרוסת לחם

עם פס קול של כינור / בצבעי החומות

חלום שהוא אוד מוצל

שנשם גם כשנחנק / שבער ולא אוכל

 

ובישיבה של מעלה מסיבת עיתונאים

עם אלוהים / הכל כבר מכור

אבוא להציג שאלות / הרי לא עשיתי לך

התרת חלומות

את צלם האדם / את השרשרת

וכל החוליות / הכל מותרין לך

בציפורניים סדוקות / בנשימות אחרונות

לא עשיתי לך / התרת חלומות

התרת חלומות / מילים: משה קלוגהפט, לחן: שמוליק ורועי נויפלד

bottom of page