top of page

לפעמים, נדמה לי שאני נעזבתי / ואתה זה שמוגן
לפעמים אני חושב שאתה / נשארת כשהלכתי מכאן
לפעמים נדמה לי שאתה / מציאות ואני זה החלום
מרגיש לפעמים שאתה / באוויר, אני רוצה לנשום

חיוך של ילד / בחלומות שיטפון של זכרונות 
והמבול עליי ממשיך לרדת
אתה ציירת את הקשת / מה נשאר
נותרו לי רק צבעי האש / עד שניפגש

לפעמים אני עייף עייף מדי / מראות רבים ראו עיני
לפעמים אני פוחד שאתה / אתה זה שבוכה עכשיו עלי


חיוך של ילד / בחלומות שיטפון של זכרונות 
והמבול עליי ממשיך לרדת
אתה ציירת את הקשת / מה נשאר
נותרו לי רק צבעי האש / עד שניפגש

אל מלא רחמים / התופים פה בפנים
את פעימות הלב / הם מחליפים
הוא מחייך לי בפנים

חיוך של ילד   /   מילים: משה קלוגהפט, לחן: יוני רועה

‎‎‎

bottom of page