גלריה

  • Gmail
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Twitter
  • Linkedin
שיר שכתב משה קלוגהפט "המאורות תרפ"ט" "A poem written by Moshe Klughaft "The Luminaries 1929"